To zaskakujące rozwiązanie wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Badania mózgów osób zmarłych z powodu choroby Alzheimera wykazały bowiem obecność bakterii, które są odpowiedzialne za infekcje… dziąseł.

Choroba Alzheimera prowadzi do problemów z pamięcią oraz sprawnym myśleniem. Zaburzenia postępują powoli, a stan chorego systematycznie się pogarsza. W poważnym stadium choroba wpływa na wykonywanie codziennych, nawet najprostszych czynności. Niszczy w końcu autonomiczny układ nerwowy, który kontroluje tętno i oddech, co ostatecznie prowadzi do śmierci. Populacja krajów rozwiniętych starzeje się, dlatego choroby neurodegeneracyjne są coraz większym problemem. Jak dotąd nie wynaleziono leków, które usuwałyby przyczynę choroby, mogą one jedynie spowolnić jej postęp. Na początku terapia farmakologiczna daje wyraźne efekty, jednakże z upływem czasu jest coraz mniej efektywna.

Istnieje bardzo wiele teorii dotyczących przyczyn wystąpienia choroby Alzheimera, od genetyki po czynniki środowiskowe. Charakterystycznym jest obecność w mózgu patologicznego białka – beta- amyloidu. Ostatnio pojawiło się wiele prac sugerujących, że choroba może mieć charakter zakaźny. Potwierdzają to doświadczenia zespołu naukowców, wśród których znalazło się również kilku Polaków. W mózgach 53 pacjentów zmarłych z powodu Alzheimera wykryto bakterię mogącą wywoływać przewlekłe zapalenia dziąseł – Porphyromonas gingivalis. Okazało się, że wykryta została ona aż w 96% przypadków badanych! Analizy prowadzone na myszach potwierdziły związek obecności patogenu z pojawianiem się w mózgu beta-amyloidu. Badacze sugerują, że białko to pojawia się właśnie na skutek infekcji, w mechanizmie obrony przed bakterią.

Odkrycie to pozwala wysunąć rewolucyjną tezę, że skoro za jedną z najcięższych chorób otępiennych na świecie stoi patogen, to może jesteśmy w stanie poprzez odpowiednią higienę i profilaktykę jej uniknąć? Podążając tym torem badacze wstrzyknęli zainfekowanym myszom specjalne cząsteczki COR388, które hamują namnażanie bakterii. Po udanych próbach, w najbliżej przyszłości, testom potencjalnym lekiem poddanych ma zostać 500 pacjentów z demencją. Wszyscy w napięciu czekają na wyniki eksperymentu.

 

Autor: mgr farmacji Magdalena Habauz-Falińska

Share This