30% czasu trwania naszego ziemskiego życia pochłania nam sen.

Dla mnie to kontakt ze swego rodzaju suflerem, którego zwykle nie słuchamy, bo został ośmieszony przez pseudo mędrców. Sen to darmowy pobyt w ośrodku odnowy biologicznej, w trakcie którego regenerują się ciało i umysł, mające tam znacznie lepszy kontakt z wyższą świadomością niż na jawie.

Według definicji lekarzy – naukowców opisujących fizjologię człowieka, sen jest „stanem czynnościowym ośrodkowego układu nerwowego, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Zmienia się częstotliwość fal mózgowych – zanikają szybsze fale beta i alfa, a pojawiają się dużo wolniejsze theta i delta.”  Dowiedziono, że człowiek musi spać określoną ilość godzin w ciągu doby, aby jego organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Kwestią sporną jest ile dokładnie czasu powinniśmy przesypiać. Osiem, sześć czy może cztery godziny? To z jednej strony zależy od wieku i indywidualnych predyspozycji człowieka, z drugiej zaś przyjmuje się, że zdrowy sen powinien trwać osiem godzin. Bezdyskusyjne jest, że potrzeba snu jest na stałe wbudowana w naturalną fizjologię świata zwierząt – w tym człowieka.

Fazy snu.

W czasie snu trwającego odpowiednią ilość czasu powinno wystąpić 4 lub 5 cykli śnienia. Każdy cykl składa się z fazy NREM, głębokiego, wolnofalowego snu i REM, płytszego snu tzw. fazy paradoksalnej. Faza NREM trwa 80-100 minut, a faza REM ok.15 minut. To właśnie śnienie z drugiej, krótszej fazy jest przez nas najczęściej zapamiętywane jako marzenia senne.

Wiemy, że niewyspany mózg fizycznie się kurczy, a człowiek dotknięty tym zjawiskiem ma poważne problemy z koncentracją, procesem świadomej analizy oraz formułowaniem kreatywnych myśli. Na poziomie ciała, osoba notorycznie niewyspana doznaje zaburzeń rytmu pracy serca, układu krążenia i układu ruchu. W skrajnych przypadkach może być zagrożeniem dla siebie i otoczenia. Tyle mówi medycyna.

Jednak sen to nie tylko fizjologia, a jego rolę w życiu człowieka badają również psychiatrzy, psycholodzy i terapeuci. Obszarem ich badań są forma i treść snów oraz ich znaczenie. Z badań tych wynika, że poprzez marzenia senne człowiek jest w dialogu ze swoją jaźnią, z wyższą świadomością. Niektórzy twierdzą, że sny są formą przekazu bardzo cennych informacji z tak zwanego Umysłu Uniwersalnego poprzez naszą podświadomość – do nas, do naszej świadomej części umysłu. Te przekazy są jak głos suflera w teatrze, który podpowiada aktorom zapomniane lub przeinaczone przez nich kwestie. Przypomina jak powinni grać, aby pozostać w zgodzie z treścią sztuki pochodzącą od autora.

Czym jest Umysł Uniwersalny?

Umysł Uniwersalny to pojęcie obszerne, jednak to co łączy wszystkie koncepcje na jego temat sprowadza się do stwierdzenia że jest on obszarem ludzkiej świadomości gromadzącym wszystkie nasze doświadczenia z wielu pokoleń i analizującym je z wielką, graniczącą z boską nieomylnością, precyzją. Wnioski tych analiz przekazywane są nam na wiele sposobów i mają zadanie wspomagać nas w podejmowaniu właściwych decyzji, czasem wręcz ratujących nam życie.

Według tej koncepcji sny są jedną z form komunikacji Umysłu Uniwersalnego z naszą świadomą sferą życia. Pośrednikiem pomiędzy wyższą jaźnią czy też Umysłem Uniwersalnym a nami jest nasza podświadomość. I to ona decyduje o formie przekazu. Dlatego czasami sny pokazują nam treść przekazu dokładnie w czystej, niezmienionej formie, jednak najczęściej przekazy te są symboliczne. To dlatego miewamy problem z interpretacją snów. Niektóre wydają nam się zupełnie pozbawione sensu. Jednak proszę pamiętać, że podświadomość ma stosunkowo niewielką ilość czasu (ok. 15 minut na cykl śnienia, z czego zapamiętujemy ledwie kilkanaście sekund), aby przekazać nam bogatą w treść informację. Musi mieć również pewność, że przekaz dosłownie „przykuje naszą uwagę”, po to, by został wyłowiony z potoku innych docierających do nas informacji zapamiętanych z publicznych mediów, rozmów z ludźmi itp.

Koszmary senne.

Koszmary senne, o których zwykle staramy się jak najszybciej zapomnieć, zawierają przekazy najbardziej dla nas istotne w aktualnej sytuacji życiowej. Są krzykiem podświadomości.

– Uwaga! Zweryfikuj swoje działania, decyzje, zachowanie, bo w przeciwnym razie wydarzy się coś naprawdę niekorzystnego dla twojego rozwoju osobistego i zdrowia. Coś czego tu i teraz nie powinno być w twoim życiu – woła nasza podświadomość.

Dobrze jest włączyć świadomy sen w codzienne życie. Śnienie to przestrzeń podarowana dla naszego osobistego dialogu z wyższą świadomością, kontakt z jaźnią, światem, którego częścią jesteśmy i który jest częścią nas. Każdy sen zawiera bezcenne wskazówki i istotne „komentarze” do naszego życia. Aby z nich skorzystać wystarczy świadomie zaakceptować ten fakt i dać wyraźny sygnał naszej podświadomości, że oczekujemy od niej przekazów podczas śnienia. Najprostszym sygnałem jest założenie dziennika snów i zapisywanie w nim tych, które pamiętamy po przebudzeniu. Z dnia na dzień będziemy pamiętać coraz więcej i rozumieć coraz więcej. Szerzej o tym, czym jest sen dla człowieka w odniesieniu do fizjologii organizmu, dowiecie się Państwo w kolejnym artykule.

 

Ciekawostka 1

U niektórych zwierząt, na przykład u pingwinów, fok, delfinów i psów, półkule mózgowe mogą spać na zmianę. Kiedy jedna śpi i śni, druga czuwa i obserwuje otoczenie, aby zapewnić zwierzęciu bezpieczeństwo. Łatwo jest poznać czy nasz domowy pupil czuje się bezpiecznie, czy nie. Wystarczy zaobserwować czy podczas snu zamyka oba oczy, czy jedno, a drugie pozostawia otwarte i czujne.

 

Ciekawostka 2

Rozróżniamy kilka podstawowych typów snów. Sny, odnoszące się do aktualnej sytuacji, symboliczne, z naszej podświadomości, operujące symbolami z naszego kręgu kulturowego, zamaskowane – z przekazem od tych, „którym nie możemy spojrzeć w twarz”. Bywają sny porządkujące zasoby naszej pamięci, te o potrzebach fizjologicznych, czy inspirujące akty twórcze. Sny o przodkach, ukazujące przyszłość i te z kontekstem do naszych przodków.

 

Ciekawostka 3

Istnieją metody zwiększające ilości marzeń sennych. Są też techniki aktywnej współpracy z naszą podświadomością za pomocą snów. Jedną z nich jest świadome wywoływanie tematyki śnienia. Aby przywołać sen o określonej tematyce, należy przed zaśnięciem przeczytać lub przypomnieć sobie jakiś mit, historię, gdzie bohater konfrontuje się z określonymi sytuacjami. Sen będzie odpowiedzią na zadane przez nas w ten sposób pytanie o najlepsze rozwiązanie ważnej dla nas sytuacji.

 

Mariusz Jarymowicz

Share This