Medycyna Germańska, zwana także Nową Germańską Medycyną (GNM) zajmuje się przyczynami powstawania oraz rozwoju chorób zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

Jej twórcą był dr. Hamer, niemiecki teolog wynalazca i lekarz. Po śmierci swojego syna zachorował on na raka jądra. Skłoniło go to do refleksji na temat emocjonalnej przyczyny choroby, która spowodowana była być może głębokim szokiem psychicznym. Codzienny stres nie ma na nas aż takiego wpływu, gdyż możemy go przewidzieć i do pewnego stopnia się na niego przygotować. Choroby powodują konflikty wewnętrzne, które wzbudzają naszą bezradność i pozbawiają zdolności do reagowania, tworzą tzw. szok paniczny.

Szok ten występuje nie tylko w psychice, ale jednocześnie w mózgu i na poziomie organów. Zostało to potwierdzone badaniami mózgu, w którym wstrząs pozostawia ślad widoczny jako koncentryczne pierścienie, podobne do tych które rozchodzą się na wodzie po wrzuceniu kamienia. To rodzaj szoku decyduje, w jakim organie pojawi się zmiana chorobowa. Trwałe wyzdrowienie możliwe jest wyłącznie po rozwiązaniu konfliktu, uzdrowieniu doznanej traumy. 

Dr Hamer ubolewał nad tym, że współczesne metody leczenia np. raka są okrutne i całkowicie niepotrzebne. Jego opinie nie przysporzyły mu, rzecz jasna popularności w środowisku lekarskim. Mimo, że jego odkrycie poparte było niezaprzeczalnymi dowodami naukowymi, pozbawiono go prawa wykonywania zawodu, a nawet wtrącono do więzienia.

Istnieją bardzo konkretne znaki, które wyraźnie odróżniają zwykłe konflikty i problemy w naszym codziennym życiu od szoku, który może spowodować poważne choroby. Szok od pierwszej chwili działa na współczulny układ nerwowy. Objawy obejmują zimne dłonie lub stopy, utratę apetytu, utratę wagi, bezsenność. Powodować to może popadnięcie w trwałą fazę stresu.

Decydującą kwestią nie jest to, co się wydarzyło, ale to, w jaki sposób pacjent odczuwał to doświadczenie. Inaczej zareaguje na zdradę partnera osoba głęboko zaangażowana uczuciowo, a inaczej ta, która myślała wcześniej o rozwodzie. 

Sesja GNM jest niejako dochodzeniem i nie można jej nazwać psychoterapią. Jest ukierunkowana szczególnie na znalezienie szoku wywołanego konfliktem lub nieprzewidzianego zdarzenia, które było odpowiedzialne za wystąpienie choroby lub doświadczanego stanu. Jest to jeden z najtańszych sposobów leczenia dlatego, że wyniki może przynieść już jedna sesja terapeutyczna. Tylko w niewielu bardzo trudnych sytuacjach klient może potrzebować więcej niż jednej czy dwóch sesji. 

Źródło: www.newmedicine.ca

Share This