Koniec roku szkolnego za pasem. Jedni uczniowie są dumni ze swoich stopni, niektórym zaś nie udało się osiągnąć zakładanych celów. Czy na lepsze wyniki w nauce wpływ mają inne, od osobistego zaangażowania czynniki?

Zwykle do wymienianych korzyści z uprawiania sportu zaliczyć można poprawę sprawności i mniejsze ryzyko otyłości. Chociaż nie wspomina się o tym często, badania przeprowadzane od niemal 60-ciu lat wskazują na pozytywne skutki, jakie aktywność fizyczna ma na osiągane wyniki w nauce. 

Okazuje się, że dzieci, które uprawiają sport mają większą zdolność koncentracji oraz prędkość przetwarzania informacji.  W eksperymentach uczniowie ci lepiej rozumieli tekst czytany, a efekty utrzymywały się do 4 miesięcy od zaprzestania treningów. 

Według Trudea i Shepharda, amerykańskich naukowców z laboratorium neurokognitywistyki w Narodowym Instytucie Badań nad Procesami Starzenia,  niewielka aktywność nie ma tak dużego wpływu na lepsze funkcjonowanie mózgu, jak regularne uprawianie sportu o umiarkowanym i dużym stopniu intensywności. Co ciekawe korelacja ta zachodzi częściej u chłopców niż u dziewcząt. 

Czy nie dobrym pomysłem jest zatem, zamiast zabraniać dzieciom biegać na przsport werwach, umożliwić im to w bezpiecznie zorganizowany sposób?

Czytaj następny artykuł: Lato – idealna pora na… kobiece problemy

Share This