Wyrostek robaczkowy część naszego ciała, która przez niektórych jest nazywana „pomyłką ewolucji”. Zwykle daje o sobie znać dopiero wtedy, kiedy konieczne jest jego usunięcie. Tymczasem ten niepozorny narząd może mieć duże znaczenie w rozwoju choroby Parkinsona.

Choroba Parkinsona przejawia się sztywnością mięśni, spowolnieniem ruchowym oraz charakterystycznym drżeniem kończyn. Przyjmuje się, że w Europie cierpi na nią około 1,6 % ludności powyżej 60. roku życia, należy więc do najbardziej powszechnych schorzeń neurodegeneracyjnych. Tym bardziej może dziwić fakt, że przyczyna do tej pory nie jest ustalona. Kwestię tę próbują rozwikłać szwedzcy naukowcy. Ich badania sugerują, że początku rozwoju choroby nie należy szukać, jak by się wydawało, w mózgu, ale w… jelitach!

alfa-synukleina

Każdy z nas zna chociaż jedną osobę, która na skutek bolesnego zapalenia wyrostka robaczkowego musiała go usunąć operacyjnie. Okazuje się, że zabieg taki nie jest obojętny dla naszego organizmu (a tak do niedawna sądzono). Zespół badaczy analizując stan zdrowia aż 1,7 miliona osób doszedł do wniosku, że osoby, którym usunięto wyrostek chorują na Parkinsona aż o 25% rzadziej! Ponadto nawet u osób ze stwierdzonym Parkinsonem w przeszłości poddanych operacji pierwsze objawy choroby pojawiają się około 3,5 roku później. Dlaczego tak się dzieje? W próbkach pobranych od chorych odkryto grudki alfa-synukleiny – białka podobnego do tego obserwowanego w mózgach pacjentów z chorobą Parkinsona. Pojawia się ono na skutek reakcji obronnej organizmu przeciwko bakteriom i toksynom w wyrostku robaczkowym objętym procesem zapalnym. Okazuje się, że substancja ta może przemieszczać się z jelit do mózgu wzdłuż nerwu głównego. Tam gromadzi się w większe skupiska zabijając powoli komórki nerwowe produkujące dopaminę.

Czy każdy w przyszłości powinien profilaktycznie „iść pod nóż”? Być może wczesna diagnostyka oraz prewencja gromadzenia się białka alfa-synukleiny w wyrostku mogłaby zapobiec jego wędrówce do centralnego układu nerwowego a przez to stać się nową i bezpieczną metodą terapeutyczną.

Share This